מדריך מידות טקסט

Não, não!

-אורך נמדד מהשרוול ומטה

- linha